Božidar Andrija Lukša

Ovlašteni računovođa i suvlasnik i direktor Texel d.o.o.-a , društva koje već više od 25 godina postoji na tržištu. Texel je specijaliziran za porezno i poslovno savjetovanje poduzetnika i pružanje računovodstvenih usluga. Rad Texel-a prepoznale su mnoge kompanije, tako da je Texel nakon 25 godina rada svrstani na rang listu 50 savjetnika u Hrvatskoj i među 20 najvećih računovodstvenih servisa u Hrvatskoj. Osim rada u Texel-u, Božidar je bio član Odbora za međunarodne računovodstvene standarde.


Povezane sesije

Pogledaj čitav raspored

Registracija