Stručni odbor

Mladen Vedriš, predsjednik stručnog odbora

Mladen Vedriš, redovni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Katedre za ekonomske znanosti. Po osamostaljenju RH bio je prvi gradonačelnik Grada Zagreba (predsjednik Izvršnog vijeća). Nakon toga  bio je član  Vlade RH i potpredsjednik Vlade RH za područje gospodarstva. Od 1993. do 1995. godine obnašao je dužnost predsjednika Hrvatske gospodarske komore. Od 1996. utemeljuje tvrtku Sonder d.o.o. za strateško savjetovanje. Stručnjak je na području makroekonomskih analiza, regionalnog razvoja, industrijske politike, konkurentnosti. Na tu je temu objavio niz znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovao na nizu domaćih i inozemnih konferencija te znanstveno-istraživačkih projekata.