Stručni odbor

Slavko Krajcar

Slavko Krajcar, profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, dekan FER-a u dva mandata (1998. – 2002.), član nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede u više navrata (1991. – 2000.), predsjednik ili član Upravnog odbora SRCA u više navrata, predsjednik ili član Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković (u više navrata), predsjednik Upravnog vijeća CARNet-a (1998. – 2000.) i član ili predsjednik nadzornih odbora više privatnih tvrtki. Bio je i član član Nacionalnog vijeća za konkurentnost.