Stručni odbor

Vedrana Jelušić Kašić

Vedrana Jelušić Kašić, Partnerica, Financijsko savjetovanje, Deloitte.

Donedavna direktorica Europske banke za obnovu i razvoj za Hrvatsku, Mađarsku i Slovačku. U EBRD-u radi od 1998. da 2018. Prije dolaska u EBRD Jelušić Kašić radila je u talijanskoj Središnjoj depozitarnoj agenciji za vrijednosne papire u Milanu, Merrill Lynch u Bostonu, Hrvatskoj narodnoj banci te Raiffeisen banci u Zagrebu. Diplomirala je na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu te magistrirala međunarodnu ekonomiju i financije na Brandeis sveučilištu u Bostonu.