Stručni odbor

Zdenko Adrović

Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka, sedamnaest godina bio je predsjednik Uprave Raiffeisenbank Austrije d.d. i jedan je od najvećih stručnjaka u hrvatskoj financijskoj industriji. Prije toga u Privrednoj banci Zagreb bio je izvršni potpredsjednik za riznicu i likvidnost, kao i direktor sektora investicijskog bankarstva te zamjenik predsjednika Uprave. Član je Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). Uz to, od 1999. do 2006. obnašao je funkciju člana Nadzornog odbora Plive d.d., a od 2004. do 2013. i člana Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore. Diplomirao je ekonomiju na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je i magistrirao korporativne financije. Usavršavao se na sveučilištima u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu.